Emir Berke Zincidi

Sibel Can

Ajda Pekkan

Tarkan

2.Sınıf Matematik

2.Sınıf Matematik Sunuları 5 Aralık 2016
416 views

2.Sınıf Matematik

Eğitim öğretim hayatlarının ikinci yıllarında çocuklar tıpkı birinci sınıfta olduğu gibi bazı dersleri müfredata uygun bir şekilde almaktadırlar. İlköğretim 2. Sınıf öğrencilerin aldıkları temel derslerden biri de matematiktir. Birinci sınıfta toplama çıkarma gibi basit işlemleri öğrenmeye başlayan çocuklar ikinci sınıfta da öğrendikleri bilgilerin üzerine yeni bilgiler ekleyerek matematiklerini geliştirmektedirler. Müfredat içeriğine göre öğretmenler de öğrencilerine gerekli eğitimi vermeye çalışmaktadırlar. Çocukların maalesef en çok zorlandıkları derslerden biri olan matematik özellikle ilköğretim sırasında iyi bir şekilde öğrenilmediğinde çocuğun ileri dönemdeki eğitim öğretim hayatının çok daha zor olmasına ve geçmesine neden olmaktadır. Bu nedenle hem veliler hem de öğretmenler çocuklara 2.sınıf matematik dersi konusunda odlukça bilinçli davranmalı ve gerekli eğitimi sunmaya çalışmalıdır.

Müfredatta yer alan matematik konuları Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim gören her sınıf için ayrı bir müfredat uygulamaktadır. Müfredat ise çocukların yaşına göre ve öğrenmesi gereken konulara göre her sene veya her sınıfta değişiklik göstermektedir. Çocuklar için eğitim öğretim hayatlarının ikinci yılı olan 2.Sınıf matematik dersi de oldukça önemli olup Milli Eğitim bakanlığı tarafından üniteler ve konular şu şekilde ayrılmıştır:

 1. Ünite o Doğal Sayılar o Doğal Sayılarda Toplama İşlemi o Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi o Uzunluk Ölçme o Zamanı Ölçme o Örüntü ve Süslemeler

 2. Ünite o Doğal Sayılar o Doğal Sayılarda Toplama İşlemi o Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi o Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi o Simetri o Kesirler o Paralarımız o Uzunluk Ölçme o Örüntü ve Süslemeler

 3. Ünite o Doğal Sayılar o Doğal Sayılarda Toplama İşlemi o Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi o Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi o Doğal Sayılarda Bölme İşlemi o Sıvıları Ölçme o Zamanı Ölçme o Geometrik Şekiller ve Cisimler o Tartma

 4. Ünite o Doğal Sayılar o Doğal Sayılarda Toplama İşlemi o Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi o Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi o Doğal Sayılarda Bölme İşlemi o Tartma o Uzunlukları Ölçme

 5. Ünite o Doğal Sayılarda Bölme İşlemi o Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi o Nesne Grafiği o Simetri o Zamanı Ölçme o Geometrik Şekiller ve Cisimler o Uzunlukları Ölçme o Tablo o Nesne Grafiği Öğrencinin

2.Sınıf Matematik Kazanımları Nelerdir? Doğal Sayılar  Sayı örüntülerini oluşturmayı öğrenir.  Düzine ve desteyi örnekler ile açıklar.  100 den küçük olan doğal sayıların basamaklarındaki rakamların değerlerini öğrenir ve adlandırmayı öğrenir.  Nesne sayısı 100 den daha az olan bir çokluk için birlik ve onluk gruplara ayırmayı öğrenir ve bu sayılara karşılık gelecek olan sayıları yazar ve okur.  Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanmayı öğrenir.  100 den küçük olan en fazla 4 sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralamayı öğrenir.  100 den daha küçük olan 2 sayı arasındaki ilişkileri kurar.

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi  İki doğal sayının toplamının verildiği bir işlemde verilmeyen toplananı bulur.  Toplamları eğer 50yi geçmiyorsa iki doğal sayıyı zihinden toplar.  Toplamları 100 e kadar olan doğal sayıları eldesiz olarak toplar.  Doğal sayılarda toplama işlemi içeren soruları ve problemleri çözer ve kurar.  10 ve 10 un katları olan ve toplamları 100ü geçmeyen doğal sayıları zihinden toplayabilir.  Toplamları 100 e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin ederek sonuçlar ile karşılaştırır ve doğruluğunu tespit eder.  Eldeli toplama işlemi yapmayı öğrenir.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi  10 un katı olan ve 100den küçük olan iki doğal sayıyı zihinden çıkarmayı öğrenir.  Onluk bozdurmayı gerektirmeyen ve 100den küçük olan doğal sayıların farkını öğrenir.  Doğal sayılarda çıkarma işlemi yapılırken verilmeyen eksileni ve çıkanı bulmayı öğrenir.  Onluk bozdurmanın ne anlama geldiğini öğrenerek onluk bozdurulması gereken çıkarma işlemini yapar.  Doğal sayılarda çıkarma işlemi gereken soru ve problemleri kurar ve çözer.

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi  İki doğal sayının çarpmanın ne anlama geldiğini anlar ve modeller ile açıklar.  Çarpma işlemi için 0 ve 1 in ne anlama geldiğini öğrenir.  10a kadar olan doğal sayıların 2,3,4, ve 5 rakamları ile çarpılmasını öğrenir.  Toplamları 20ye kadar olan ve toplanan sayıları aynı olan işlemlerin çarpma işlemine dönüştürülmesini öğrenir ve çarpma işlemini yapar.  Bir çarpanı 10 olan ve çarpımları 100ü geçmeyen doğal sayıları zihinden çarpar.  Çarpma işleminin değişkenlik özelliğini öğrenir.

Doğal Sayılar ile Bölme İşlemi  En fazla 20 nesnenin kalansız bir şekilde 2, 3, 4 ve 5 grup olarak eşit bir şekilde paylaştırılmasını ve her grupta kaç nesnenin olduğunu öğrenir.  Kalansız olarak gruplandırılmış olan en fazla 20 nesneyi birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırır ve grup sayısının bulur.  Eksileni 20yi geçmeyen ve çıkan sayıları aynı olan ardışık çıkarma işlemini, bölme işlemi yapar. Görüldüğü üzere 2. Sınıf matematik derslerinde genel olarak bütün temel işlemler öğretilir ve öğrenciler ileriki sınıflarda çok daha iyi bir matematik bilgisi gösterir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Bunlar da var!
UYGARLIKLARIN ETKıLEşıMı SILAYTI

UYGARLIKLARIN ETKıLEşıMı SILAYTI

15 Nisan 2010
350 views
Atomun yapısı slaytı

Atomun yapısı slaytı

26 Mart 2011
388 views
Kitap ve Okuma slaytı indir

Kitap ve Okuma slaytı indir

14 Nisan 2015
438 views
BESıN ÖğELERı SLAYTI

BESıN ÖğELERı SLAYTI

1 Nisan 2010
758 views
ÖZEL ıSıMLER SLAYTI SUNUMU ıNDıR

ÖZEL ıSıMLER SLAYTI SUNUMU ıNDıR

27 Nisan 2012
438 views
ATATÜRK SLAYTI

ATATÜRK SLAYTI

16 Nisan 2010
328 views
PRATıK BULUşLAR SUNUSU

PRATıK BULUşLAR SUNUSU

17 Eylül 2011
371 views
sıcaklık sunusu

sıcaklık sunusu

29 Eylül 2014
325 views
PLASTıTLER SLAYTI

PLASTıTLER SLAYTI

8 Nisan 2013
723 views
Uygurlar slaytı

Uygurlar slaytı

22 Aralık 2011
376 views