FATİH PORTAKAL

Nіlaу Dоrsa

İlker Kaleli

Emir Berke Zincidi

3. Sınıf Matematik

3.Sınıf Matematik Sunuları 6 Aralık 2016
385 views

3. Sınıf Matematik

Öğrencilerin ilköğretim sırasında aldıkları eğitim ve öğretim ileriki yaşamlarında eğitimleri boyunca oldukça önemli olmaktadır. Özellikle temel matematik eğitimleri ilkokulda yeterince verilmeyen öğrencilerin ileriki sınıflarında bir hayli zorlandıkları görülmektedir. Bu yüzden bu konuda hem velilerin hem de öğretmenlerin oldukça iyi bir şekilde öğrenciyi yetiştirmeleri ve matematik eğitimlerini en iyi şekilde vermeleri gerekir. Eğitim öğretim hayatlarının üçüncü yılında öğrenciler birçok ders olduğu gibi 3. Sınıf matematik dersi de almaktadırlar. Bu derslerde öğrencilere öğretilecek konular ise müfredata göre verilmektedir ve öğrencinin bu konuları en iyi şekilde algılaması sağlanılmaktadır. Müfredat konuları Bilindiği üzere ilköğretim ve lisede görülen eğitimler Milli eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan müfredatta yer alan konulara göre verilmektedir.

Müfredat içeriğine uygun olarak ilerleyen 3. Sınıf matematik konuları da ünite olarak ayrılmış olup her ünitede bazı konular verilerek öğrencilere temel matematik bilgisi aşılanmaya çalışılmaktadır. Bu matematik konularını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Ünite

 1. Bölüm: Düzlem  Geometrik Cisimlerin Yüzeyleri  Dikdörtgen Prizma, Kare Prizma ve Küp Arasındaki Farkı Bulma

 2. Bölüm: Doğru, Işın ve Doğru Parçası  İki Doğrunun Birbirine Göre Durumu  Dikey, Yatay ve Eğik Doğrular

 3. Bölüm: Nokta

 4. Bölüm: Açı ve Açı Çeşitleri

 5. Bölüm: Çember, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen  Örüntü ve Süslemeler  Günlük Yaşantıda Kullandığımız Geometrik Şekillerin Bir Kısmını İnceleyelim

 6. Bölüm: Simetri  Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Açıları

 2. Ünite

 1. Bölüm: Doğal Sayılar  Doğal Sayıların Karşılaştırılması  Doğal Sayıların Basamakları

 2. Bölüm: Ritmik Sayma Örüntüleri  Altışar Ritmik Sayalım  Yedişer Ritmik Sayalım  Sekizer Ritmik Sayalım

 3. Bölüm: Doğal Sayılarda Toplama İşlemi  Toplamı Tahmin Etme ve Zihinden Toplama  Eldeli Toplama İşlemi  Verilmeyen Rakamı Bulma

 4. Bölüm: Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi

 5. Bölüm: Doğal Sayılarda Çıkarma ve Toplama İşlemi Gerektiren Problemler

 6. Bölüm: Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi  Eldeki Çarpma İşlemi  Çarpım Tablosu Oluşturma  10 ve 100 ile Kısa Yoldan Çarpma İşlemi  Bir Basamaklı Doğal Sayı ile İki Basamaklı Doğal Sayının Çarpma İşlemi  İki Basamaklı Doğal Sayı ile İki Basamaklı Doğal Sayının Çarpma İşlemi  Üç Basamaklı Doğal Sayı ile Bir Basamaklı Doğal Sayının Çarpma İşlemi

 7. Bölüm: Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 3. Ünite

 1. Bölüm: Kesirler  Kesirlerin Sıralanışı

 2. Bölüm: Tartma  Tartma ile İlgili Problemler

 3. Bölüm: Paralarımız

 4. Bölüm: Zamanı Ölçme  Zamanı Ölçme ile İlgili Problemler  Saatleri Okuyalım

 5. Bölüm: Sıvıları Ölçme  Sıvı Ölçme Birimlerinin Kullanıldığı Problemler

 4. Ünite

 1. Bölüm: Uzunlukları Ölçme  Cetvelle Ölçüm ve Çizim Yapma

 2. Bölüm: Alan

 3. Bölüm: Çevre  Çevre Uzunluğu ile İlgili Problemler

 4. Bölüm: Şekil Grafiği  Grafiğin Oluşturulması ve Yorumlanması  Veri Toplama

 5. Bölüm: Tablo  Sıklık ve Çetele Tabloları Öğrencinin matematik dersinden kazanımları Sayıları Öğrenme Alanı  Üç basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma becerisi kazanır.  Tek ve çift doğal sayıları öğrenir.  100 den küçük olan doğal sayıları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralamayı öğrenir.  Toplamları 100ü geçmeyen en fazla iki doğal sayıyı zihinden toplamayı öğrenir.  En fazla 3 basamaklı olan doğal sayılarda çıkarma işlemini kavrar.  10un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan 10 un katı olan en fazla üç basamaklı olan doğal sayıları zihinden çıkarma becerisi kazanır.  Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi içeren problemlerin kurumu ve çözümünü karar.  İki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarma işlemi öğrenir.  Çarpım tablosunu oluşturur.  Doğal sayılarda çarpma işlemi içeren problem ve soruların kurumu ve çözümünü öğrenir.  Çarpım sonuçları 100den küçük olacak şekilde en fazla 3 basamaklı doğal sayıların çarpımını kavrar.  Eldenin ne anlama geldiğini öğrenir ve eldeli çarpma işlemi yapar.  Bir tanesi bölme olacak şekilde iki tane işlem gerekecek olan problemleri çözer ve kurar.  İki basamaklı doğal sayıların bir basamaklı doğal sayılara yani rakamlara bölümünü öğrenir.  Bir bütünü eş parçalara ayırmayı ve her parçanın bütünün bir parçası olduğunu öğrenir.  Paydası en fazla 2 basamaklı olan doğal sayı ile en fazla 3 kesri karşılaştırır ve sıralar.

Geometri Öğrenme Alanı  Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.  Düzlemi ve düzlemsel şekilleri tasvir eder.  Düzlemde olan iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirleyerek çizim yapar.  Noktayı sembol ile gösterir ve isimlendirir.  Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, koni, silindir, küre ve üçgen prizma modellerini açıklar. İlköğretim 3. Sınıfa giden bir öğürenci 3. Sınıf matematik dersleri sayesinde yukarıda verilmiş olan bütün bilgileri kavramış ve öğrenmiş olarak bir sonraki sınıfa geçmektedir. Bu sayede ise matematiğin temellerini atmış ve bir sonraki sınıfta matematikte çok daha başarılı olacaktır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
BÖLME ışLEMı HAKKINDA SLAYT

BÖLME ışLEMı HAKKINDA SLAYT

7 Şubat 2014
627 views
3.ÇARPMA SLAYTI

3.ÇARPMA SLAYTI

24 Ocak 2014
467 views
zaman ölçme

zaman ölçme

21 Ocak 2014
488 views
doğal sayılar

doğal sayılar

21 Ocak 2014
373 views
UZUNLUK ÖLÇME SLAYTI

UZUNLUK ÖLÇME SLAYTI

21 Mart 2013
337 views
SıMETRı SLAYTI

SıMETRı SLAYTI

21 Mart 2013
438 views
ROMEN RAKAMLARI SLAYTI

ROMEN RAKAMLARI SLAYTI

21 Mart 2013
452 views
DıK AÇI SLAYTI

DıK AÇI SLAYTI

21 Mart 2013
445 views
ÇARPMA ışLEMı SLAYTI

ÇARPMA ışLEMı SLAYTI

21 Mart 2013
376 views
DAR AÇI SLAYTI

DAR AÇI SLAYTI

21 Mart 2013
322 views
Bunlar da var!
Bileşikler ve formülleri slaytı

Bileşikler ve formülleri slaytı

28 Mart 2011
307 views
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETı slaytı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETı slaytı

29 Mart 2011
327 views
çocuk değilim artık!

çocuk değilim artık!

27 Nisan 2012
262 views
SıNıR SıSTEMı SUNUSU

SıNıR SıSTEMı SUNUSU

31 Mart 2011
347 views
JEODEZı TARıHı  SILAYTI

JEODEZı TARıHı SILAYTI

15 Nisan 2010
294 views
NOKTALAMA ışARETLERı SUNUSU

NOKTALAMA ışARETLERı SUNUSU

30 Mart 2011
344 views
iletişim slaytı

iletişim slaytı

24 Mart 2011
259 views