6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM Test Soru
-
Bugün : 4 Mart 2015   
    
  v   Forum
  v   Sunular
  v   Fen Teknoloji
  v   Sosyal Bilgiler
  v   Matematik
  v   Türkçe
  v   Ziyaretçi Def.
  v   Yarışma
  v   İstek-Sohbet
  v   SUNU DESTEK

Kullanıcı : Şifre : Hatırla : Gizli :

  Ücretsiz Slayt Sunu Sitesi Sunusitesi.com Forum || 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sunuları
   6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM Test Soru ve Cevapları

oguz_ozdere
[Yönetici]Mesaj sayısı : 9
Giriş sayısı : 91
Konu puanı : 0  Toplam P : 0
Konuya Puan ver
Üye bilgileri


6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM Test Soru ve Cevapları


ÜNİTE 2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

1-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklimlerin yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?

a-)Yıl boyunca farklı hava kütlerinin etkisi altına girmesi

b-)Güneş ışınlarının geliş açışının yıl içinde sürekli değişmesi

c-)Yükselti yağış ve sıcaklık dağılışını etkilemesi

d-)Batı ve doğu noktaları arasında 76 dakikalık zaman farkı olması


2-Dünya’nın geniş alanlarını göstermek için küçük ölçekli haritalardan yaralanılır. Buna göre aşağıdaki kıtalardan hangisinin çiziminde diğerlerinden daha küçük ölçek kullanılır?

a-)Asya                            b-)Avrupa                           c-)Antarktika                        d-)Okyanusya


3-Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinden söz edilemez?

a-)Yetiştirilen ürünler     b-)Bitki örtüsü                     c-)Konut tipleri                    d-)Yer şekilleri


4-                  I- Hititler – Hattuşaş             II-Frigler – Gordion                 III-İonlar – Tuşpa

Yukarıda verilen medeniyet ve başkentleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

a-)Yalnız III                    b-)I ve II                              c-)I ve III                             d-)II ve III


5-                  I-Göl kenarları                      II-Irmak kenarı                         III-Çöl

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yerleşimlerin oluşumunda tercih edilen mekanlardandır?

a-)Yalnız I                       b-)Yalnız II                         c-)I ve II                               d-)I, II ve III


6-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde yağış miktarının fazla olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

a-)Maden çeşitliliğinin fazla olması                          b-)Nüfus yoğunluğunun fazla olması

c-)Bitki örtüsünün gür olması                                   d-)Sıcaklık ortalamasının yüksek olması


7-Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklimin genel özelliklerinden biri değildir?

a-)Yağış miktarı oldukça fazladır                             b-)Sadece kuzey yarım kürede görülür

c-)Sıcaklık yıl boyunca 20 C’den fazladır         d-)Bitki örtüsü yüksek boylu ağaçlardan oluşan ormanlardır.


8-Aşağıdakilerden hangisi çöl iklimin genel özelliklerinden biri değildir?

a-)Bitki örtüsünün cılız olması                                 b-)Yağış miktarının az olması

c-)Günlük sıcaklık farkının az olması                      d-)Yıllık ortama sıcaklığın yüksek olması


9-Aşağıdakilerden hangisi, yurdumuzda iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?

a-)Ekvatora uzaklık        b-)Yeryüzü şekilleri            c-)Denizelliğin etkisi         d-)Bölgelerin genişliği


10-Ülkemizde birbirinden belirgin farklarla ayrılan Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim özellikleri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinde daha çok etkili olmuştur?

a-)Yer şekilleri               b-)Akarsu ve gölleri            c-)Enlem dereceleri            d-)Doğal bitki örtüsü


11-Ülkemizin içbölgelerinde aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi daha yaygın olarak bulunur?

a-)Orman                       b-)Bozkır                             c-)Maki                               d-)Çayır

 

 

 

 

 

 

12-Aşağıda, ülkemizdeki bir merkeze ait ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.Grafiğe göre,

aşağıdakilerden hangisi bu merkezle ilgili yanlış bir bilgidir?

a-)En az yağış en sıcak aylarda düşmektedir.

b-)Yıllık yağış miktarı 1000 mm’nin altındadır.

c-)Don olaylarına rastlanmaz.

d-)Yıllık sıcaklık farkı 15 C’den fazladır.

 

13-Frigler ilkbaharın gelişini törenlerle kutlarlardı. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı kabul edilirdi. Öküz öl-

düren ya da saban kıranlara ağır cezalar verilirdi. Yukarıdaki bilgilere bakarak Frigler için aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

a-)Tarım toplumu oldukları                                              b-)Ticaretle uğraştıkları

c-)Öldükten sonraki yaşama inandıkları                          d-)Yazıyı kullandıkları

14-Tarih boyunca, Anadolu’da çok sayıda uygarlık kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu’nun hangi özelliği bu du-

rumda etkili olmamıştır?

a-)Tarım,ticaret ve hayvancılık için elverişli olması       b-)Asya ve Avrupa arasında köprü olması

c-)İkliminin insan yaşamına uygun olması                      d-)Yüksek dağların geniş yer kaplaması

15-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha uzaktır?

a-)M.Ö. 1500                    b-)1800                              c-)M.Ö. 200                          d-)375

16-Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda; burada yaşayanların su ve kanalizasyon sistemi kurdukları, buğday

ve arpa yetiştirdikleri, koyun ve keçi besledikleri tespit edilmiştir. Bu bilgilere bakılarak Çatalhöyük’te yaşa-

mış insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-)Tarımla uğraştıkları                                                b-)Hayvanları evcilleştirdikleri

c-)Toplu yerleşim yeri kurdukları                              d-)Göçebe yaşadıkları

17- Aşağıdakilerden hangisi Hititlerle ilgili değildir?

a-)Anal adı verilen yıllıkları     b-)Pankuş meclisi         c-)İlk yazılı kanunları           d-)Kadeş antlaşması

18-Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz sur

larla çevrili olduğu ortaya çıkarmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir?

a-)Ekonomik alanda ilerleme                                    b-)Halk arasındaki anlaşmazlıkları önleme

c-)Yabancı toplumların etkisini önleme                   d-)Şehri dış saldırılardan koruma

19- Türkiye aşağıdaki numaraların hangisinde yer alır?

 

 

 

 

 

 

 

 

a-)1                                   b-)2                                c-)3                                         d-)4

20-Türkiye’de en uzun gün hangisidir?

a-)23 Eylül                      b-)21 Haziran                 c-)21 Mart                               d-)21 Temmuz

21-              I.Mevsimlerin  oluşması                 II.Gece ve gündüzün  oluşması

III.Yerel rüzgarların  oluşması        IV.Yerel saat  farkının  oluşması

Bu olaylardan hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır?

a-) I                                b-) II                                 c-) III                                      d-) IV

22- Aynı iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

a-)İncir -Zeytin             b-)Pamuk- Çay                 c-)Patates – Mısır                   d-)Zeytin –Üzüm

23-       Aynı meridyen üzerinde yer alan A ve B merkezleri için aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?

a-)Ekvatora olan uzaklıkları aynıdır.    b-)Yerel saatleri aynıdır.

c-)21 Martta gölge yönleri aynıdır.       d-)Çizgisel hızları aynıdır.

 

 

 

 

24-Dünya, Güneş etrafında dönerken şekilde gösterilen duruma geldiğinde  aşağıdaki  yargılardan hangisi yanlış olur?

a-)İstanbul’da yaşayanlar yaz mevsimine girmiş olur.

b-)İstanbul’da öğle saatlerinde cisimlerin gölgesi kuzeye düşer.

c-)Güneş ışınları öğle saatlerinde İstanbul’a Ekvatordan dik gelir.

d-)İstanbul’da gündüz süresi gece süresinden kısa olur.

 

25-Akdeniz  Bölgesinde  seracılığın daha kolay  yapılabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden  hangisidir?

a-)Kışların ılık  geçmesi                                                      b-)Sulamaya  elverişli  olması

c-)Yazların  kurak  geçmesi                                                d-)”Boyuna  Kıyı”  tipinin  görülmesi

 

 

 

26-Yukarıda verilen taralı alanlarda oluşmuş yüzey şekilleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

 

 

27-

Atmosferdeki nem oranı arttıkça sıcaklık farkı azalır. Buna

göre, haritada işaretlenmiş noktaların hangilerinde sıcaklık

farkı daha fazladır?

a-) I,  II                           b-) II, III

c-) III, IV                         d-) II, IV

 

 

28-

Yukarıda hareket yönü gösterilmiş bir hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

a-) Sıcaklığı azalır.                           b-) Rüzgar başlar.

c-) Sıcaklığı artar.                            d-) Yağış oluşma ihtimali artar.

 

 

 

 

29-Denizden karaya doğru esen rüzgarlar genelde yağışa neden olurlar. Aşağıdakilerden hangisi bu genelleme-

ye uymaz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-)Güneş takviminin ilk örneğini Romalılar kullanmıştır.

b-)Lidyalılar ilk kez parayı ticarette kullanmışlardır.

c-)Hititler tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yapmışlardır.

d-)Sümerler ilk kez çivi yazısını kullanmışlardır.

 

31-

Yanda Türkiye’nin yıllık yağış dağılışını gösteren harita verilmiş tir. Bu haritayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

a-)Yağışın en fazla olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir.

b-)En az yağış alan yerler arasında Tuz Gölü çevresi ve Iğdır Ovası bulunur.

c-) Güney kıyılardan kuzey kıyılara doğru gidildikçe yağış düzenli olarak azalır.

d-)Marmara Bölgesi’nde yağış ortalaması 300-500 mm.yi bulan alanlarda vardır.

 

32-

Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında denizler üzerinden gelen hava kütleleri yamaç (orografik) yağışlarını oluşturur. Yukarıdaki hava hareketlerinden hangisi yamaç (orografik) yağışına örnek oluşturur?

a-) I          b-) II            c-) III                  d-) IV

 

 

 

 

33-Lidyalıların denizden iç kesimlere kadar gelişmiş yol (Kral Yolu) yapmalarının sebebi aşağıdakilerden

hangisidir?

a-)Ticaret                             b-)Askeri                   c-)Arabalar için                       d-)Sanat

34-Tarihte yazılı olarak elimize kadar gelmiş olan ilk yazılı antlaşma “Kadeş Antlaşması”dır.Kadeş Antlaşması

hangi devletler arasında yapılmıştır?

a-)Hitit-Pers                        b)Pers-Sümer             c-)Hitit-Mısır                         d-)Mısır-Lidya

35-Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu mağaraların

   duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz. Bu insanların, taş ve madenden yaptık

   ları alet ve araçları kullandıkları; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.

Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

a-)Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı

b-)Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı

c-)Duvar resimlerinin üzerinde, resmi yapan kişilerin isim ve kişiliklerine ait yazılar bulunurdu

d-)Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi

36-Tarih, geçmişte yaşanmış olayları, yer, zaman ve olayların sebep ve sonuç ilişkileri içinde inceleyen bilim

dalıdır. Tarihi bir bilginin, bilim niteliği taşıması için yazılı kaynaklara dayanması gereklidir. Bu bilgiler doğ

rultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

a-)Tarih olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bir bilim dalıdır

b-)Tarih olaylarının mutlaka yazılı kaynaklara dayanması gerekir

c-)Zamanı ve yeri belirtilmemiş olayların tarihi bir olay olarak sunulması doğru değildir

d-)Geçmişte yaşanmış her türlü olay tarih olayıdır

37-Tarihte ilk kez parayı ticaret hayatında kullanan Anadolu Kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İyonlar                    b-) Lidyalılar              c-) Urartular                  d-) Kimmerler

38- Hititler:

I-Tarih yazıcılığı ya da diğer adıyla günlük tutma (Anallar) vasıtasıyla tarihe ışık tuttular

II-Tabiat tanrılarına inanışları, sosyal  ve ekonomik hayatlarında  belirleyici rol oynadı

III-Dış ülkelerle geniş çapta ticareti başlattılar

IV-Anadolu’nun bilinen en eski medeniyetini oluşturdular

Yukarıdaki özelliklerden hangisi Hititlerin ticaret hayatının gelişmişliğine bir örnek teşkil eder?

a-) I                            b-) II                          c-) III                           d-) IV

39-    I-Anadolu’da ilk siyasi birliği kurmuşlar     II-Merkezi yönetim biçimini benimsemişler

III-Başlarındaki yöneticilere Labarna adını vermişler

IV-yönetime Tavanana denilen ana kraliçeye de hak tanımışlar

V-Tarihte ilk yazılı antlaşmayı yapmışlar

VI-‘’Bin tanrılı il ‘’adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

Yukarıda birtakım özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a-)  Hititler(Etiler)         b-) Urartular          c-) Lidyalılar              d-) Frigler

40-Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ahmet Necdet Sezer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Anayasa

Mahkemesi Başkanıydı. 40 yaşını geçmiş durumda ve üniversite mezunuydu. Ancak milletvekili değildi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ in seçilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekiyordu?

a-)Bir yabancı dili iyi derecede konuşabilmesi.

b-)Daha önceden milletvekilliği yapmış olması.

c-)TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı olarak aday göstermesi.

d-)Hukuk Fakültesi’nden mezun olması

41-Tarih öncesi ve tarih zamanları insanlık tarihinin iki önemli evresidir. Tarih öncesi daha çok buluntularla

açıklanmaya çalışılırken, tarih zamanları yazılı kaynaklara dayanır. Tarih öncesi devirler devrin özelliğine ve

kullanılan malzemenin cinsine göre adlandırılırken, tarih zamanları çağ açıp kapatacak önemdeki olaylarla de


--------------------
Ban
18.11.2012 14:10:40
                               Oy : 13-Puan : 34


     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
7. sınıf sosyal bılgıler turk tarıhınde ..
sila
Toki Şehit Jandarma Er Osman Öden Ortaok..
Yonetici
8. sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı..
Yonetici
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER SLAYTLARI..
EREN
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER SAVAŞLAR SLAYTL..
ozlemcantas
Forumdaki 4 Kategoride 56 Forum var, Bu forumlara açılan 408 Konuya 897 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 25 Toplam : 25 Rekor :
Aktif Üyeler  SUNUSİTESİ.COM 'da şuanda Aktif üye yok..SİZ ÜCRETSİZ ÜYE OLABİLİRSİNİZ..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. » NURDAN , » mekki60 , » eren , 


Websitemiz © 2014 sunu sitesi fragman izleme sitesi dostudur http://dizisitemiz.com
Bu sayfa: 0,30 saniyede yorumlandı.

Dizi Fragmanı özeti Dizisitemiz