Emir Berke Zincidi

Sibel Can

Ajda Pekkan

Tarkan

Tarih Dersi Sunuları

Tarih Dersi Sunuları 26 Şubat 2017
497 views

Tarih Dersi Sunuları

Öğrencilere tarih dersi sunuları verilmiştir. İlk olarak 2. Abdulhamit hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. 2. Abdulhamitin 2. meşrutiyet görüşmelerinin nasıl geçtiğini biraz anlatalım. İtalya ve Almanyanın siyasiliğini sağlamak için politikaya yönelmiştir. Ama Makedonyada yeni düzenlemeler olacağı için biraz balkanları endişelendirmiştir. 2. meşrutiyetin ilanı ise bin dokuz yüz sekiz yılında Ruslar ve İngilizler ile yapılmış olan görüşmede 2. Abdulhamit meşrutiyeti ilan etmiştir. 2. meşrutiyetten sonra olan değişikliklerde şu şekildedir. Veto hakları kaldırılmıştır. Bununla birlikte partilerde kurulmuş oldu. 2. meşrutiyetten sonra siyasi olaylar ise Avusturya ve Macaristan Bosna – Herseki ilhak etmiştir. Yunanistanda Giriti aldığı için ilan etmiştir.

Tarih dersi sunuları olarak okulda görülen inkilap tarihi konularından olan Atatürkçülük ile de devam edelim. İlk önce Atatürkün İstanbula gelişini anlatmaktan başlayalım. Mondros Ateşkes Antlaşma imzalandıktan sonra on üç kasım bin dokuz yüz on sekiz yılında istanbula gelmiştir. Atatürkün görevi yalnızca askerlik yapmak değildir. Aynı zaman da yönetim alanı ile de ilgilenmekteydi. Atatürk görevini Diyarbakır, Ankara, Samsun, Van, Sivas, Erzurum ve Trabzon illerinde hem askerlik hem de sivil görevliliği yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk on altı mayısta İstanbulda hareket edip on dokuz mayıs bin dokuz yüz on dokuz tarihinde de Samsuna gitmiştir. On dokuz mayıs bin dokuz yüz on dokuz tarihinde de Samsuna çıkmıştı ve yirmi beş mayısta ise Havzaya gitmiş burada da teşkilatlar kurulduğu için komutanlara haber göndermişlerdir.

Atatürk yirmi iki haziran bin dokuz yüz on dokuz yılında Amasya genelgesini kurmuştur. Tarih derslerinde görülen Mimar Sinanın eserlerinden de söz edelim. Mimar Sinanın bazı eserleri İstanbul şehrinde bulunmaktadır. Mimar Sinan bin beş yüz seksen sekiz yılında İstanbul şehrinde vefat etmiştir. Süleymaniyedeki caminin yanında türbe yapıldı ve orada gömüldü. Mimar Sinanın seksen dört camisi, elli iki adet mesciti, elli yedi adet medresesi ve kırk sekiz adet de hamamı bulunmaktadır. Yani toplam üç yüz altmış dört adet eser verildi. Gelelim osmanlı konuları ile ilgili tarih konularına ve osmanlı teşkilatını kısaca yazalım.

Osman bey döneminde iken osmanlı orduları açıkçası pek düzenli bir ordu değildi. Çünkü osmanlının gücünü askerler değil gönüllüler oluşturmaktaydı. Sonra da osmanlıda ilk düzeni Orhan bey kurmuş oldu. Osmanlı kara kuvvetleri üç şekilded oluşturulmuştur. Bunlar eyalet askerleri, kapı kule askerleri ve kara kuvvetleridir. Tarih konuları ile ilgili bilgi almak ve tarih konularında sunular toplamak için bu site sizlere umarım yardımcı olmuştur. Tarih derslerinize yardımcı olacak tüm tarih konuları değil yalnızca bazıları yer almaktadır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.